Biyomateryaller

KEMİK REJENERASYONU İÇİN DESTEK

Kemik dokusu yüksek bir rejenerasyon potansiyeline sahiptir. Aslında kemik dokusu, bölgesel defektleri ve kırıkları belirgin bir yara dokusu olmadan iyileştirebilen vücusumuzdaki tek dokudur. Bununla birlikte, tamir edilecek dokular defektler sıklıkla çok büyük olduğundan desteklenmeyi gerektirir. OsteoBiol® ürün portföyündeki kemik greftleri, (Gen-Os®, mp3®, Putty, Gel 40) defect bölgesinde kemik büyümesine yön veren iskelet görevi görürler.

Matriks ve pürüzlülük açılarından insan kemiğine benzeyen ksenojen kemiğin yapısı, üretim süreçlerinde değişime uğramayarak kemik rejenerasyonunu destekleyen ve defektin original şekil ve hacminde kemik oluşumuna katkıda bulunur. Greftleme sonrasında kemik defektinin OsteoBiol® membran (Evolution)  ile sabitlenmesi ve korunması, yara iyileşmesini kolaylaştırır ve örneğin sütür kayıpları olduğu durumlarda bölgenin bakteri saldırısından korunmasını sağlar.

Ek olarak rejenerasyon safhasında kemik dokusunu, yüksek oranda çoğalma kapasitesine sahip dişeti dokusundan ayıran membran,
bir bariyer olmadığı durumda yeniden oluşan kemiğin doldurması beklenen alanı dişetinin istila etmesini önler.

  OsteoBiol® mp3 ile doldurulmuş soket

  OsteoBiol® Putty ile greftlenen implant çevresi defekti

  OsteoBiol® Evolution ile greft bölgesinin korunması

OSTEOBIOL® ÜRÜN PORTFÖYÜ

Osteobiol® portföyündeki greft ve membranlar çeşitli hayvanların kemik ve bağ dokularından elde edilerek özgün ve seçkin bir üretim süreci ile doğal kemik dokusundaki kolajen matriksi koruyarak alıcı insan organizmasındaki tüm yan etkileri ortadan kaldıracak şekilde modifiye edilir. Kolajen, insan vücudundaki deri ve diğer tüm bağ dokularında yer alan bir proteindir. Doğal kemikteki mineral yapının (hidroksilapetit) ve kolajenin korunması, iyileşme aşamasında biyomateryallerin güvenle ve

mükemmel şekilde entegre olmasını ve fizyolojik olarak aşamalı çözünmesi ile kemik dokusuyla yer değiştirmeye ve defektin tam olarak iyileşmesine izin verir. Osteobiol® kemik greftleri: Avrupa Birliği çerisindeki çiftliklerde üretilmiş, sıkı denetimlerle setifikasyonu tamamlanmış at kemiğinin mineral kısmı ve kolajen matriksinden oluşan granüllerdir. Üretim sürecinde kolajen dışında kalan tüm proteinler ortadan kaldırılır.

OsteoBiol® membranları: sıkı kolajen liflerinden oluşan membranlardır.
Sıkı dokuması, altında yer alan greftin uzun süre ve optimal şekilde korunmasını sağlar. Yerleştirmeden sonraki birkaç ay içinde tamamen rezorbe olur.

  OsteoBiol® Gen-Os®‘un yapısı – mikroskop görüntüsü

  OsteoBiol® Evolution’ın görünümü – mikroskop görüntüsü

  OsteoBiol® Evolution