Biyomateryaller

KEMİK YENİLENMESİNİN DESTEKLENMESİ

Kemik dokusunun büyük bir kendini yenileme potansiyeli vardır. Aslında bakılırsa, görünür bir iz bırakmadan kırık ve yerel kusurlarını onarma kabiliyeti olan vücudumuzdaki yegane dokudur. Yine de onarılması gereken kusurların çok geniş olması nedeniyle desteklenmesi gerekmektedir. OsteoBiol® ürün grubunda bulunan kemik yerini tutan dolgu malzemelerinin tümü kemik dokusundun defekt olan alana doğru büyümesine kılavızluk edecek bir iskele görevi görürler. Matriks ve gözeneklilik açısından insan kemiğinin doğal yapısına benzeyen ksenojenik kemik yapısı, üretim

süreci boyunca değişmez, kemik rejenerasyonu için mükemmel destek sağlar ve yeni oluşan kemikle defektin orijinal şeklini ve hacmini geri kazanmasına katkıda bulunur.

Dolgunun uygulanmasından sonra, kemik defekti stabilize edilir ve bir membran ile korunur; bu, yara iyileşmesini kolaylaştırabilir ve bölgeyi, örneğin sütür parçalanması veya kaybı gibi olası bakteri saldırılarından koruyabilir.

Buna ilaveten, rejenerasyon fazı sırasında membran, kemik dokusunu diş eti dokularından ayırır. Diş eti dokusu daha yüksek proliferasyon oranına sahiptir ve membran gibi bir bariyerin yokluğunda rejenere olmuş kemik tarafından doldurulması gereken alanı istila edebilir.

Kemik dokusunun büyük bir kendini yenileme potansiyeli vardır. Aslında bakılırsa, görünür bir iz bırakmadan kırık ve yerel kusurlarını onarma kabiliyeti olan vücudumuzdaki yegane dokudur. Yine de onarılması gereken kusurların çok geniş olması nedeniyle desteklenmesi gerekmektedir.