TECNOSS®

Tecnoss s.r.l., Tecnoss® ve OsteoBiol® markaları ile birinci sınıf kaliteli ksenojenik biyomateryalleri geliştiren, üreten ve dokümante eden; inovatif, küresel olarak aktif bir şirkettir. 20 yıllık araştırmalar, biyomateryalin içindeki doğal kolajen matriksini koruyarak antijenik komponentlerin nötralizasyonunu garantiye alan patentli üretim süreci ile sonuçlanmıştır. Tecnoss® ürünleri ISO 10993, ISO 13485 ve 93/42/EEC gibi yüksek kalite standartlarına tabidir.

TECNOSS® DENTAL

Tecnoss Dental s.r.l., dental markette, OsteoBiol® ürün grubunun uluslar arası satış ve pazarlama aktivitelerini dünya çapında yöneten pazarlama ve ihracat firmasıdır. Tecnoss® Dental’in birinci amacı, OsteoBiol® biyomateryalleri için çeşitli ülkelerdeki kamu ve özel araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak OsteoBiol® biyomateryalleri için klinik kanıtları geliştirmek, ilerletmek ve kemik ve doku rejenerasyonu alanında eğitici aktiviteleri teşvik etmek ve sponsor olmaktır. Tecnoss® Dental 60’tan fazla ülkede özelleşmiş distribütörlerle işbirliği halinde olarak klinik başarı için en güvenilir seçim olan OsteoBiol® biyomateryallerini profesyonellere en iyi servisle sunmaktadır.

MİSYONUMUZ

“Otojen kemiğe mümkün olan en yakın ksenojenik kemik ikamesini üretmek”

Giuseppe Oliva MD , R&D Director, Tecnoss® S.r.l.

OSTEOBIOL® DUAL-FAZ HETEROLOG KEMİK MATRİKSİ

OsteoBiol®, dental ve maksilofasiyal cerrahlar için Tecnoss® tarafından üretilmiş biyomateryal ürün grubudur. Her OsteoBiol® granülü, mineral yapısının yanında, kendisini biyouyumlu ve ogmentasyon amaçlı greftlemeler için ideal kılan, ksenojenik kolajenin, kendisinde mevcut olan benzersiz biyolojik özellikleriyle birlikte korunmasını sağlayan Tecnoss® sürecinden geçer. OsteoBiol® kemik matriksi, süreç sırasında yüksek ısılardan kaçınarak seramizasyonu önler, otojen kemiğe son derece yakın bir kimyasal kompozisyon sağlar ve dolayısıyla kademeli olarak rezorbe olur ve yeni oluşan kemik tarafından yeri doldurulabilir.

YÜKSEK BİYOUYUMLULUK

Her dual-faz OsteoBiol® granülü, kimyasal yapısı, ideal porozitesi ve kolajen içeriği sayesinde osteoblastların tutunması, proliferasyonu ve yeni kemik edinimi için substrat ve çatı görevi görür.

KADEMELİ REZORPSİYON

Otojen kemik kademeli olarak yeni oluşan kemikle yer değişitirir: OsteoBiol® kemik matriksi eş zamanlı olarak yeni kemik oluşumuyla birlikte, progresif osteoklastik rezorpsiyona olanak sağlar. Greftlenen bölgeye kolonize olabilen hücreler yeni oluşan damarlardan beslenir. OsteoBiol® granüllerinin içinde ve etrafında, yeniden giriş zamanında büyük oranda canlı kemikle yer değiştirecek şekilde yeni kemik oluşumu başlar.

DAMARLANMA KLİNİK BAŞARI İÇİN ANAHTAR FAKTÖRDÜR

Dual-faz biyomateryaller, otojen kemik greftlerinde olduğu gibi osteoklastlar tarafından progresif olarak rezorbe edilir ve osteoblastlar tarafından üretilen canlı kemikle yer değiştirirler. İki tip hücre de kemik rejenerasyon süreci için kritik ve gerekli olan kan mevcudiyeti sayesinde canlıdır. OsteoBiol® granüllerinin progresif rezorpsiyonu greftleme bölgesinde yeni damarların yeterli şekilde kolonize olmasına olanak sağlar ve rejeneratif sürece pozitif ve önemli bir etki sağlar.

KOLAJENİN ROLÜ

Kolajen MKH (Mezenkimal kök hücreler) farklılaşmasını ve osteoblastların proliferasyonunun arttılırmasını destekler: kemik yapan hücreler için ideal substrat olarak göz önünde bulundurulur. OsteoBiol® dual-faz partikül kemik greftleri yaklaşık %22 kolajen içerir. Ayrıca, kolajen jel, dual-faz kolajenlenmiş granüllerle karıştırılır, uygulama kolaylığı sağlamak ve greftin stabilitesini arttırmak için şırıngalarda paketlenir. Bu durum, kontaminasyon riskini azaltır ve uygulama süresini azaltır.

HER KLİNİK ENDİKASYON İÇİN ÖZEL BİR ÜRÜN

OsteoBiol® sadece mükemmel bir kolajenlenmiş kemik matriksi değildir: Diş hekimliğiinde kemik ve yumuşak doku ogmentasyonu için özel olarak tasarlanmış komple bir biyomateryal ailesidir. Her endikasyon için özel bir ürün geliştirilmiştir. Bu ürünlerin kolay uygulanabilir olmaları, ideal granül büyüklüğü ve yapıları sayesinde kemik oluşumu sürecinde optimal rejeneratif sonuçların elde edilmesi sağlanır. 15 yıllık klinik araştırmaların desteği ve güvenliğiyle en geniş ve eksiksiz ürün gamının keyfini çıkarın: Bugün otojen kemiğin limitlerine takılmadan tahmin edilebilir klinik sonuçlar elde edebilme imkanını tecrübe edebilirsiniz.

ÖNCE HASTA

En iyi yetenekleri ve en iyi materyalleri bilimsel kanıtlar tarafından sağlanan yol haritası ile birleştirmek klinik başarı için anahtar faktördür: Hepimizin bildiği gibi, hastalar bugün ve her zaman bütün ilgimizin merkezinde olacaktır. Hastaların beklentilerini karşılamak, hastalarına uzun dönem başarıyla birlikte gelen estetik ve fonksiyonel kazanımlar sağlaması bir cerrah için en büyük ödüldür ve bizim şirket misyonumuzun tamamlanmasıdır.

THE OSTEOBIOL® DUAL-PHASE HETEROLOGOUS BONE MATRIX

OsteoBiol® is the family of biomaterials produced by Tecnoss® for the dental and maxillo-facial surgeons.In each OsteoBiol® granule, besides its mineral phase, the Tecnoss® process retains the xenogenic collagen phase with its precious biological properties, making it biocompatible and ideal for grafting and augmentation purposes. Avoiding high process temperatures, the OsteoBiol® bone matrix avoids ceramization, maintaining a chemical composition extremely similar to autogenous bone, and therefore gradually resorbable and replaceable by newly formed bone.

HIGH BIOCOMPATIBILITY

The chemical structure of each OsteoBiol® dual-phase granule, its ideal porosity and collagen content, make it a valid scaffold and substrate for osteoblasts anchorage, proliferation and new bone apposition.

GRADUAL RESORPTION

Autogenous bone is gradually replaced by newly formed bone: similarly, the OsteoBiol® bone matrix allows progressive osteoclastic resorption, with simultaneous new bone apposition.Cells receive nutrients from newly formed vessels, that are able to colonize adequately the grafted site.New bone grows in and around the OsteoBiol® granules, which are partially but significantly replaced by vital bone at re-entry time.

VASCULARIZATION IS THE KEY FOR CLINICAL SUCCESS

Dual-phase biomaterials are progressively resorbed by osteoclasts and replaced by new vital bone produced by osteoblasts, similarly to autogenous bone grafts. Both types of cells live thanks to blood supply, which is critical and essential for the success of any bone regeneration procedure.The progressive resorption of OsteoBiol® granules allows an adequate colonization of the grafting site by new vessels, and is therefore a positive and significant factor within the regenerative process.

THE ROLE OF COLLAGEN

Collagen favours MSC differentiation and enhances osteoblasts proliferation: it is considered as the ideal substrate for bone forming cells. OsteoBiol® dual-phase particulate bone substitutes contain approximately 22% collagen.Furthermore, collagen gel mixed with dual-phase collagenated granules packed in syringes improves the handling and the stability of the graft, reducing also operatory time and risk of contamination.

A SPECIFIC PRODUCT FOR EVERY CLINICAL INDICATION

OsteoBiol® is not only a marvellous collagenated bone matrix: it is a complete family of biomaterials specifically designed for bone and soft tissue augmentation in dentistry. For every clinical indication a dedicated product has been developed, with the goal of providing the best handling, the ideal granulometry and consistency, and finally optimal regenerative results in adequate re-entry time. Enjoy one of the widest and most complete product ranges, with the security and support of 10 years of clinical research: you will experience that today it is finally possible to achieve predictable clinical success without the availability limitations of autogenous bone.

PATIENTS FIRST

Combining the best skills and the best materials, within the limits and guidelines provided by scientific evidence, is the key for clinical success: however let us all remember that the patients are and will always be the center of all our attentions.Meeting their expectations, helping them to recover function and aesthetics with long term success is the greatest reward for any surgeon and fulfillment of our company mission.