cerceve_ikon_rapormavi_book

Vaka Raporları

cerceve_icon1mavi_case

Yayınlar

cerceve_ikon_videomavi_video

Videolar

DUAL-BLOCK

Doku Orijini
Kortiko-kansellöz kemik


Doku Kolajeni
Korunmuş


Fiziksel şekil
Sert kurutulmuş blok


Yapı
Kolajenlenmiş kortiko-kansellöz kemik


Yeniden giriş zamanı:
Yaklaşık 8 ay, greftleme bölgesinin karakteristiğine ve hastanın klinik durumuna bağlı olarak değişim gösterebilir.


Paketleme
Steril blister


Ürün Kodları
STS7S | 20x15x5 mm | Soft |Porcine curved
STN5S | 20x10x5 mm | Norm | Porcine curved


GMDN kodu:
46425

Dual-Block sadece aşırı derecede rezorbe olmuş maksillanın horizontal ogmentasyonunda onlay teknik ile uygulanır.

Dual-Block osteokondüktif karakteristiğe sahip, ksenojenik kortiko-kansellöz bir blok kemiktir. Büyük hacimli kazanımlara ihtiyaç duyulan rejenerasyonlarda kullanılabilir: kolajen içeriği sayesinde kan pıhtılaşmasını ve rejeneratif ve onarıcı hücrelerin bölgeye göçünü teşvik eder(1), greft doku rekonstraksiyonu için yeterli desteği sağlar ve osteoblastlar tarafından yeni kemik oluşturulurken, kademeli olarak rezorbe olur.

Dual-Block steril ılık fizyolojik çözelti ya da antibiyotikle mutlaka hidrate edilmelidir. (Soft versiyon için 5/10 dk, Norm versiyon için 40 dk’ya kadar). Daha sonra, blok greftleme bölgesine adapte edilebilir. Maksimum teması garanti etmek için bölge dekortike edilmelidir; blok osteosentez mikro vidalarıyla sabitlenmesi ve Evolution membranla korunmalıdır.

Dual-Block sadece aşırı derecede rezorbe olmuş maksillanın horizontal ogmentasyonunda onlay teknik ile uygulanır. Blok etrafındaki boşlukların istenilen hacim ve kontura ulaşmak için granul biyomateryallerle doldurulması önerilir.

Yukarıdaki klinik bilgi uzman cerrahların tecrübelerine dayanmaktadır.

(1) MANESCU A, GIULIANI A, MOHAMMADI S, TROMBA G, MAZZONI S, DIOMEDE F, ZINI N, PIATTELLI A, TRUBIANI O

OSTEOGENIC POTENTIAL OF DUAL-BLOCKS CULTURED WITH HUMAN PERIODONTAL LIGAMENT STEM CELLS: IN VITRO AND SYNCHROTRON

J PERIODONTAL RES, 2016 FEB;51(1):112-24