cerceve_ikon_rapormavi_book

Vaka Raporları

cerceve_icon1mavi_case

Yayınlar

cerceve_ikon_videomavi_video

Videolar

SP-BLOCK

Doku Orijini
Kanselöz kemik


Doku Kolajeni
Korunmuş


Fiziksel şekil
Sert kurutulmuş blok


Yapı
Kolajenlenmiş kansellöz kemik


Yeniden giriş zamanı:
Yaklaşık 8 ay, greftleme bölgesinin karakteristiğine ve hastanın klinik durumuna bağlı olarak değişim gösterebilir.


Paketleme
Steril blister


Ürün Kodları
BN0E | 10x10x10 mm | Equine
BN1E | 10x10x20 mm | Equine
BN2E | 10x20x20 mm | Equine
BN8E | 35x10x5 mm | Equine


GMDN kodu:
46425

Sp-Block posterior mandibulada vertikal kazanıma ihtiyaç duyulan vakalarda, inlay teknik(2-4) ile maksimum 5 mm kemik kazanımı elde edildiği dokümante edilmiştir.

Sp-Block hidroksiapatit kristallerinin seramize olmasını önleyen dolayısıyla, fizyolojik rezorpsiyonu hızlandıran benzersiz Tecnoss® süreciyle ksenojenik kemikten üretilmiş bir kansellöz bloktur. Sp-Block yeni kemik oluşumunu destekler(1). Sert yapısı sayesinde orijinal greft hacmini koruyabilir, özellikle geniş rejenerasyonlarda önemli bir avantaj sağlar. Ayrıca, kolajen içeriği kan pıhtılaşmasını ve akabinde onarıcı ve rejeneratif hücrelerin bölgeye invazyonunu hızlandırır, kayıp kemiğin eski haline gelmesini destekler (restitutio ad integrum)

Sp-Block kullanımdan önce 5/10 dk kadar steril ılık fizyolojik çözelti ya da antibiotiklerle ile hidrate edilmelidir.

Daha sonra, alıcı bölgeye adapte edilebilir; blok kesinlikle osteosentez vidalarıyla sabitlenmelidir ve rezorbe olabilen bir membran (Evolution) ile korunmalıdır.

Sp-Block posterior mandibulada vertikal kazanıma ihtiyaç duyulan vakalarda, inlay teknik(2-4) ile maksimum 5 mm kemik kazanımı elde edildiği dokümante edilmiştir. Blok etrafındaki boşlukların granül biomateryallerle doldurulabilir; ogmente edilen alan mini plak ve vidalarla sabitlenir ve Evolution membran ile örtülür.

1 SCARANO A, LORUSSO F, RAVERA L, MORTELLARO C, PIATTELLI A

BONE REGENERATION IN ILIAC CRESTAL DEFECTS: AN EXPERIMENTAL STUDY ON SHEEP

BIOMED RES INT, 2016;2016:4086870

2 ESPOSITO M, BARAUSSE C, PISTILLI R, PIATTELLI M, DI SIMONE S, IPPOLITO DR, FELICE P

POSTERIOR ATROPHIC JAWS REHABILITATED WITH PROSTHESES SUPPORTED BY 5 X 5 MM IMPLANTS WITH A NOVEL NANOSTRUCTURED CALCIUM-INCORPORATED TITANIUM SURFACE OR BY LONGER IMPLANTS IN AUGMENTED BONE. FIVE-YEAR RESULTS FROM A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

INT J OF ORAL IMPLANTOL, 2019;12(1):39-54

3 FELICE P, BARAUSSE C, BARONE A, ZUCCHELLI G, PIATTELLI M, PISTILLI R, IPPOLITO DR, SIMION M

INTERPOSITIONAL AUGMENTATION TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF POSTERIOR MANDIBULAR ATROPHIES: A RETROSPECTIVE STUDY COMPARING 129 AUTOGENOUS AND HETEROLOGOUS BONE BLOCKS WITH 2 TO 7 YEARS FOLLOW-UP

INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT, 2017 JUL/AUG;37(4):469-480

BARONE A, TOTI P, MENCHINI FABRIS GB, MARCHIONNI S, COVANI U

EARLY VOLUMETRIC CHANGES AFTER VERTICAL AUGMENTATION OF THE ATROPHIC POSTERIOR MANDIBLE WITH INTERPOSITIONAL BLOCK GRAFT VERSUS ONLAY BONE GRAFT: A RETROSPECTIVE RADIOLOGICAL STUDY

J CRANIO-MAXILLOFAC, 2017 SEP;45(9):1438-1447